Plaatsen kansspel in drankgelegenheid (vergunning klasse C)

Voor het aanvragen van een vergunning klasse C bij de Kansspelcommissie heeft u een verklaring nodig van de burgemeester waaruit blijkt dat u aan alle wettelijke voorwaarden voldoet voor de uitbating van de drankgelegenheid.

LCP