Ambulante handel: standplaats openbaar domein

Als ambulante handelaar kunt u een aanvraag indienen om op het openbaar domein een standplaats in te nemen.

LCP