Ambulante handel: occasionele verkoop niet-commercieel karakter

Verkopen van producten of diensten met een niet-commercieel karakter zijn in hoofdzaak verkopen voor een goed doel of voor de kas van een vereniging. Bijvoorbeeld: voetbalvereniging verkoopt wafels voor de eigen werking, een vereniging organiseert een collecte voor het Rode Kruis, … 

Kijk na onder welke categorie uw niet-commerciële verkoop valt en volg die procedure:

 1. Verkoop binnen Oostkamp en NIET gekoppeld aan een evenement
  Voorbeeld: de volleybalvereniging wil huis aan huis pannenkoeken verkopen voor de eigen werking.
  De aanvraag doen via onderstaand formulier

 2. Verkoop binnen Oostkamp en WEL gekoppeld aan een evenement
  Voorbeeld: de volleybalvereniging wil pannenkoeken verkopen voor de eigen werking tijdens de jaarlijkse fuif: vul het desbetreffende evenementenformulier in.

 3. Verkoop buiten de gemeentegrenzen
  Vraag een verklaring aan bij Dienst Economische Vergunningen van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (t.a.v.) de Algemene Directie KMO-Beleid, Simon Bolivarlaan 30 te 1000 Brussel.
LCP