Overlijden: aanvraag documenten

Een afschrift of uittreksel van een overlijdensakte is te bekomen en dat kan ook op een internationaal model.

LCP