Huwelijken: documenten ivm derden

Een afschrift of uittreksel van de huwelijksakte is verkrijgbaar en eveneens een internationale akte.
Men kan eveneens een attest huwelijksvermogenstelsel of een attest kinderen geboren uit een huwelijk aanvragen.

LCP