Geboorten: documenten ivm zichzelf

Aanvragen van een afschrift van de geboorteakte, een attest geboorteuur of een attest kinderen geboren uit een huwelijk.

LCP