Echtscheidingsakte: aanvraag ivm zichzelf

Het vonnis van de rechtbank wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaats gehad. Een afschrift van de echtscheidingsakte is verkrijgbaar. U kunt deze via onderstaand formulier aanvragen. De akte moet u komen ophalen in OostCampus.

LCP