Echtscheidingsakte: aanvraag ivm derden

Het vonnis van de rechtbank wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaats gehad. Een afschrift van de echtscheidingsakte is verkrijgbaar.

LCP