Beroepswijziging

Elke verandering van beroep moet gemeld worden aan de dienst Burgerzaken / Onthaal om de persoonlijke gegevens in het bevolkingsregister zo correct mogelijk bij te houden. De vermelding van je beroep wordt op bepaalde attesten, uittreksels of bewijzen vermeld.

LCP