E-inclusie

E-inclusie = acties en oplossingen die nodig zijn om digitale uitsluiting te voorkomen, zodat iedereen kan deelnemen aan de digitale samenleving.

Bijna 1 op 2 mensen zijn digitaal kwetsbaar. Ook in Oostkamp. Het risico is niet gelijk verdeeld. Mensen lopen meer risico op digitale uitsluiting als ze:

  • ouder zijn
  • een laag inkomen- of laag opleidingsniveau hebben
  • niet actief zijn op de arbeidsmarkt

Maar ook jongeren kunnen bepaalde vaardigheden ontbreken, vooral rond veiligheid en bewustzijn rond internetgebruik.

Het is voor iedereen van belang om digitaal mee te kunnen om zo geen kansen te missen.

Gelukkig gebeurt er in Oostkamp al heel wat. Je ontdekt op deze pagina alles over.