Lagere maximumsnelheid in centrum van Ruddervoorde

Gepubliceerd op vrijdag 26 mei 2023 om 10:22 uur

De maximum toegelaten snelheid langs de doortocht Sint-Elooisstraat/Sijslostraat is aangepast om er de verkeersveiligheid te verhogen.

De Gemeenteraad keurde in maart een aantal wijzingingen goed om de verkeersveiligheid in de gemeente te verhogen, ondermeer het verlagen van de max. toegelaten snelheid langs de doortocht in Ruddervoorde. Het Agentschap Wegen en Verkeer, dat wegbeheerder is van de doortocht, heeft de verkeerssignalisatie geplaatst waardoor volgende maatregelen nu van kracht zijn:

  • De bebouwde kom (50 km/uur) in de Sint-Elooisstraat is uitgebreid tot aan het kruispunt met de Kortrijksestraat (Kruiskalsijde).
  • In de Sint-Elooisstraat en Sijslostraat tussen de Kerkwegel en de Kanunnik Andriesstraat mag men voortaan maximum 30 km/uur rijden. Dit is een uitbreiding van de bestaande zone 30.

Daarnaast heeft de Gemeenteraad in maart ook de invoering goedgekeurd van de maximumsnelheid van 30 km/uur in woonwijken die volgens de zone 30 principes ingericht zijn, maar waar men nog 50 km/uur mag rijden, zoals de Kruidenwijk, de Brouwerijstraat en de wijk rondom de Windmolenstraat.

Verkeersregime centrum Ruddervoorde

Burgemeester Jan de Keyser: “In 2019 werd een mobiliteitsplan opgemaakt. Daarin werd het snelheidsbeleid tegen het licht gehouden en een richting uitgetekend die we stap voor stap realiseren. Maar net zoals alles in het leven, verandert ook het verkeer heel erg. We zijn met meer op de baan en met meer verschillende type weggebruikers. Tegelijk willen we dat we allemaal vaker de fiets nemen of te voet gaan in plaats van de auto te nemen. Het moet dan wel veilig genoeg zijn in onze dorpskernen, waar niet altijd plaats is om weggebruikers van elkaar te scheiden. Het is dus belangrijk dat de visie mee verandert met de maatschappij en op maat wordt toegepast in de verschillende kernen. Tot slot zijn er ook meer en betere studies beschikbaar die ons helpen om de juiste keuzes te maken. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. Er wordt voor elke dorpskern een aangepast plan opgemaakt dat gefaseerd ingevoerd wordt. De voorstellen worden telkens aan de Gemeenteraad voorgelegd en zijn van toepassing van zodra de signalisatie aangepast is.”