Doorgangswoning

Inhoud

Een doorgangswoning is een noodwoning voor mensen die omwille van een crisissituatie tijdelijk geen onderdak hebben.

Het OCMW heeft verschillende doorgangswoningen of appartementen beschikbaar die maximaal 6 maanden kunnen gebruikt worden tegen een dagvergoeding.

Voorwaarden

Geen andere opvangmogelijkheid meer hebben bij familie, vrienden en opvanginitiatieven.

Procedure

  • Neem telefonisch of via mail contact met ons op.
  • Een maatschappelijk werker voert een sociaal en financieel onderzoek uit en helpt samen met jou een opvangmogelijkheid te vinden.
  • Indien er geen enkele opvangmogelijkheid beschikbaar is, wordt er een sociaal verslag opgemaakt.
  • Op basis van het verslag en het voorstel van de maatschappelijk werker neemt het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst de OCMW-raad een beslissing.
  • Je ontvangt een beslissing bij toekenning of weigering.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart.
  • Financiële gegevens.
  • Eventueel documenten omtrent de vorige woonst.

Kostprijs

Er wordt een gebruikersvergoeding van 12 euro per dag gevraagd. Deze vergoeding stijgt wanneer men langer in de doorgangswoning verblijft, tot 16 euro per dag, het is immers bedoeld voor korte opvang.