Vast Bureau (OCMW)

Vast Bureau - 1 januari 2019 (grote weergave)

Nieuw vanaf deze legislatuur (2019-2024) is dat de leden van het College ook de 7 leden van het Vast Bureau van het OCMW zijn. De burgemeester is de voorzitter van het Vast Bureau.

De belangrijkste taken van het Vast Bureau zijn

  • uitvoering van de beslissingen die de OCMW-raad neemt
  • voorbereiden van de agenda van de OCMW-raad
  • opvolging dagelijks bestuur van het OCMW.

Het College van Burgemeester en Schepenen komt elke week bijeen op maandagnamiddag. De vergadering van het Vast Bureau gaat aansluitend door.

Een beknopt overzicht van de genomen beslissingen (= besluitenlijst) wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. De goedgekeurde notulen kunnen geraadpleegd worden in het Secretariaat in OostCampus voor wat betreft niet-persoonsgebonden zaken.

Praktisch

Vast Bureau (OCMW) visitekaartje medewerkers

Relevante info

LCP