Burgemeester

Jan de Keyser
Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp
burgemeester@oostkamp.be | tel 050 819 942

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De burgemeester is hoofd van de gemeente en vertegenwoordiger van het centraal gezag (= gezag van de federale overheid en van de gemeenschappen en gewesten).

De burgemeester woont de Gemeenteraad en OCMW-raad bij en heeft initiatiefrecht met betrekking tot de agenda van de Gemeenteraad en OCMW-raad.

Hij is ook voorzitter van het College van Burgemeester en Schepenen en het Vast Bureau van het OCMW.

Hij heeft een deel van de handtekeningsbevoegdheid in het kader van akten van de gemeente. Hij is bevoegd voor het afleveren van uittreksels en afschriften, legaliseren van handtekeningen en voor eensluidend verklaren van afschriften van stukken.

Hij is de vertegenwoordiger van de gemeente bij de gedecentraliseerde lokale besturen.

Hij is hoofd van de gemeentelijke (administratieve) politie en van de brandweer. Hij heeft bevoegdheden in kader van het syndicaal statuut.

Praktisch

Burgemeester

OostCampus

Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp

tel.050 819 942
burgemeester@oostkamp.be visitekaartje medewerkers

Relevante info

LCP