OCMW-raad

Gemeenteraad_september_2022.png (grote weergave)

De OCMW-RAAD

De gemeenteraadsleden werden op 14 oktober 2018 rechtstreeks gekozen, op basis van het aantal voorkeurstemmen binnen hun lijst. Nieuw vanaf de legislatuur 2019 - 2024 is dat de gemeenteraadsleden, meteen ook de OCMW-raadsleden zijn. En dat de voorzitter van de Gemeenteraad ook voorzitter van de OCMW-raad is. De gemeenteraadsleden verkozen Liesbeth Gellinck (CD&V) als voorzitter.

De OCMW-raad bepaalt het beleid van het OCMW. Een aantal bevoegdheden zijn voor alle OCMW's dezelfde. Sommige bevoegdheden van de OCMW-raad kunnen door de OCMW-raad aan het Vast Bureau worden overgedragen.

Klik op de knop 'samenstelling' om te zijn wie de gemeenteraadsleden zijn en voor welke partij zij zetelen.

Zittingen

De OCMW-raad komt minstens 10 keer per jaar samen. Deze bijeenkomsten vinden in principe elke 3de donderdag van de maand plaats in OostCampus, aansluitend op de Gemeenteraad, met uitzondering van de maanden juli en augustus. De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid.

Voorbereidingsdocumenten

8 dagen voor de OCMW-raad worden volgende documenten opgemaakt en op de website gepubliceerd (klik op de knop 'agenda & notulen'):

  • agenda met de datum en de locatie van de zitting en een overzicht van de agendapunten gebundeld per thema;
  • beknopte toelichting per agendapunt van wat aan de OCMW-raad gevraagd wordt;
  • ontwerpverslag met per agendapunt van de openbare zitting een voorgestelde beslissing

Na de zitting

Een beknopt overzicht van de genomen beslissingen (= besluitenlijst) wordt, rekening houdend met de wet op de privacy, op de website gepubliceerd bij de zitting in de kolom 'Toelichting'.

Op de eerstvolgende OCMW-raad wordt aan de OCMW-raadsleden gevraagd om de ontwerpnotulen goed te keuren. De ontwerpnotulen bevatten de genomen beslissingen en de eventuele tussenkomsten van raadsleden over de agendapunten en vagen die zij stelden tijdens de zitting. Nadat de OCMW-raad de ontwerpnotulen goedkeurt, worden dit de definitieve notulen. De notulen van de openbare zitting worden op de website gepubliceerd bij de zitting in de kolom 'Verslag'.

De definitieve notulen worden in notulenboeken verzameld en in het Archief bewaard.

INZAGE KRIJGEN - OP DE HOOGTE BLIJVEN

Documenten op de website

Iedereen die geïnteresseerd is in de agendapunten die tijdens de OCMW-raad besproken worden/werden, kan bovengenoemde documenten digitaal raadplegen en downloaden.

Schrijf u in op de gemeentelijke nieuwsbrief.

  • De dag dat de documenten ter voorbereiding van de zitting op de website gepubliceerd worden, wordt een link naar de betreffende zitting opgenomen in de nieuwsbrief.
  • Nadat dat de notulen op de website gepubliceerd zijn, wordt een link naar de betreffende zitting opgenomen in de nieuwsbrief.

OCMW-raad bijwonen

Het openbare deel van de zitting is toegankelijk voor het publiek.

Neem plaats op de blauwe bank. Je vindt er een kopie van de agenda zodat je de zitting vlot kan meevolgen.

Inzage

De goedgekeurde notulen van de openbare zittingen van het voorbije jaar kunnen tijdens de openingsuren geraadpleegd worden in Bibliotheek Infopunt. Wil u inzage in oudere notulen, maak dan een afspraak met het Secretariaat (secretariaat@oostkamp.be).

Praktisch

Relevante info

LCP