College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen - jan 2019 (grote weergave)

In Oostkamp telt het College van Burgemeester en Schepenen 7 leden: de burgemeester, 5 schepenen en de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. De 5 schepenen werden uit de groep van gemeenteraadsleden gekozen door de meerderheid.

Elk lid van het College van Burgemeester en Schepenen volgt een aantal beleidsthema’s op. Er werd bewust voor gekozen om niet te vertrekken vanuit een klassieke bevoegdheidsverdeling zoals we die tot nu toe hebben gekend. In de praktijk blijkt immers dat er op het niveau van het College steeds meer nood is om beleidsthema’s te clusteren en geïntegreerd te bekijken. Elke schepen krijgt een duidelijke titel die meteen aangeeft voor welk pakket hij/zij verantwoordelijk is. 

 • Jan de Keyser – burgemeester:
  • algemeen beleid, coördinatie van de strategische planning, veiligheid(sdiensten), communicatie & participatie, ruimtelijke ordening, financiën, lokale economie, land- en tuinbouw
 • Els Roelof - 1e schepen
  • beleid publieke ruimte, wonen & werken
 • Katrien Talloen - 2e schepen
  • organisatie & dienstverlening
 • Delphine Roels - 3e schepen
  • beheer publieke ruimte
 • Geert Pyfferoen - 4e schepen
  • Patrimonium en aankoopbeleid
 • Sam Van de Caveye - 5e schepen
  • vrije tijd
 • Sebastian Vande Ginste - 6e schepen & voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
  • sociale zaken

De belangrijkste taken van het College zijn

 • uitvoering van de beslissingen die de Gemeenteraad neemt
 • voorbereiden van de agenda van de Gemeenteraad
 • opvolging dagelijks bestuur van de gemeente.

Het College neemt zijn beslissingen als groep. Schepenen hebben individueel geen beslissingsbevoegdheid. De voorzitter van het College is de burgemeester.

Nieuw vanaf deze legislatuur is dat de leden van het College ook de 7 leden van het Vast Bureau van het OCMW zijn. De burgemeester is de voorzitter van het Vast Bureau. De belangrijkste taken van het Vast Bureau zijn

 • uitvoering van de beslissingen die de OCMW-raad neemt
 • voorbereiden van de agenda van de OCMW-raad
 • opvolging dagelijks bestuur van het OCMW.

Het College van Burgemeester en Schepenen komt elke week bijeen op maandagnamiddag. De vergadering van het Vast Bureau gaat aansluitend door.

Een beknopt overzicht van de genomen beslissingen (= besluitenlijst) wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. De goedgekeurde notulen kunnen geraadpleegd worden in het Secretariaat in OostCampus voor wat betreft niet-persoonsgebonden zaken.

Praktisch

College van Burgemeester en Schepenen visitekaartje medewerkers

Relevante info

LCP