Gemeenteraad

gemeenteraad 15092022 (grote weergave)

De GEMEENTERAAD

De gemeenteraadsleden werden op 14 oktober 2018 rechtstreeks gekozen, op basis van het aantal voorkeurstemmen binnen hun lijst. Nieuw vanaf de legislatuur 2019 - 2024 is dat de gemeenteraadsleden, meteen ook de OCMW-raadsleden zijn. En dat de voorzitter van de Gemeenteraad ook voorzitter van de OCMW-raad is. De gemeenteraadsleden verkozen Liesbeth Gellinck (CD&V) als voorzitter.

De Gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente. Een aantal bevoegdheden zijn voor alle gemeenten dezelfde. Sommige bevoegdheden van de Gemeenteraad kunnen door de Gemeenteraad aan het College van Burgemeester en Schepenen worden overgedragen.

Klik op de knop 'samenstelling' om te zijn wie de gemeenteraadsleden zijn en voor welke partij zij zetelen.

Zittingen

De Gemeenteraad komt minstens 10 keer per jaar samen. Deze bijeenkomsten vinden in principe elke 3de donderdagavond van de maand plaats in OostCampus, met uitzondering van de maanden juli en augustus. De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid.

Voorbereidingsdocumenten

8 dagen voor de Gemeenteraad worden volgende documenten opgemaakt en op de website gepubliceerd (klik op de knop 'agenda & notulen'):

  • agenda met de datum en de locatie van de zitting en een overzicht van de agendapunten gebundeld per thema;
  • beknopte toelichting per agendapunt van wat aan de Gemeenteraad gevraagd wordt;
  • ontwerpverslag met per agendapunt van de openbare zitting een voorgestelde beslissing.

Na de zitting

Een beknopt overzicht van de genomen beslissingen (= besluitenlijst) wordt, rekening houdend met de wet op de privacy, op de website gepubliceerd bij de zitting in de kolom 'Toelichting'.

Op de eerstvolgende Gemeenteraad wordt aan de gemeenteraadsleden gevraagd om de ontwerpnotulen goed te keuren. De ontwerpnotulen bevatten de genomen beslissingen en de eventuele tussenkomsten van raadsleden over de agendapunten en vagen die zij stelden tijdens de zitting. Nadat de Gemeenteraad de ontwerpnotulen goedkeurt, worden dit de definitieve notulen. De notulen van de openbare zitting worden op de website gepubliceerd bij de zitting in de kolom 'Verslag'.

De definitieve notulen worden in notulenboeken verzameld en in het Archief bewaard.

INZAGE KRIJGEN - OP DE HOOGTE BLIJVEN

Documenten op de website

Iedereen die geïnteresseerd is in de agendapunten die tijdens de Gemeenteraad besproken worden/werden, kan bovengenoemde documenten digitaal raadplegen en downloaden.

Schrijf u in op de gemeentelijke nieuwsbrief.

  • De dag dat de documenten ter voorbereiding van de zitting op de website gepubliceerd worden, wordt een link naar de betreffende zitting opgenomen in de nieuwsbrief.
  • Nadat dat de notulen op de website gepubliceerd zijn, wordt een link naar de betreffende zitting opgenomen in de nieuwsbrief.

Gemeenteraad bijwonen

Het openbare deel van de zitting is toegankelijk voor het publiek.

Neem plaats op de blauwe bank. Je vindt er een kopie van de agenda zodat je de zitting vlot kan meevolgen.

Inzage

De goedgekeurde notulen van de openbare zittingen van het voorbije jaar kunnen tijdens de openingsuren geraadpleegd worden in Bibliotheek Infopunt. Wil u inzage in oudere notulen, maak dan een afspraak met het Secretariaat (secretariaat@oostkamp.be).

Praktisch

Gemeenteraad

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

visitekaartje medewerkers

Relevante info

LCP