Cowgom vzw

Logo Cowgom vzw (grote weergave)

De vzw Cowgom werd opgericht om de gemeente toe te laten de werking van de personeelswerking af te zonderen van de gemeentelijke werking en daarvoor een duidelijke structuur te creëren. De Gemeenteraad stelde op 19 september 2013 de statuten van de gemeentelijke vzw Cowgom vast en benoemde vier leden in de Algemene Vergadering en van drie bestuurders in de Raad van Bestuur.

COWGOM: COLLEGA'S ONTMOETEN ELKAAR!

Cowgom wil een ontmoetingsplaats zijn voor de medewerkers van de gemeente, het OCMW en AGB. Om dit doel te realiseren organiseert Cowgom diverse activiteiten zodat de collega's in een ongedwongen sfeer en los van het dagdagelijkse werk mekaar op een andere manier beter leren kennen. Elkaar echt kennen draagt ongetwijfeld bij tot een betere verstandhouding, meer collegialiteit en ongetwijfeld meer arbeidsvreugde.

Wat is de opdracht van Cowgom

• uitwerken van een gevarieerd jaarprogramma op zowel sportief, cultureel vlak als op vlak van vrijetijdsbesteding: bv. voordracht, quiz, sportdag, personeelsdag, bezoek museum,…
• zelf organiseren van activiteiten of oproep tot deelname aan door derden georganiseerde activiteiten
• oproep aan het personeel om voorstellen van activiteiten in te dienen
LCP