Gemeente Oostkamp verkoopt site oude gemeentelijke werkplaats / Bpost

Gepubliceerd op vrijdag 22 sep 2023 om 08:50 uur

De site op de hoek Stationsstraat / Gruuthuselaan, waar vroeger de kantoren van Bpost gevestigd waren, vormt samen met de voormalige gemeentelijke werkplaats een mooie hoek met potentieel voor een woonontwikkeling. Omdat deze zone het best in zijn geheel bekeken wordt én omdat de gemeente voorwaarden wil koppelen aan de ontwikkeling van deze hoek, heeft de gemeente onlangs de site van Bpost overgekocht. Door de site nu zelf te verkopen, kan de gemeente bij de verkoop voorwaarden opleggen. Zo is er de garantie dat deze ontwikkeling op een goeie, toekomstgerichte manier gebeurt, met aandacht voor de impact op de omgeving. De Gemeenteraad legde op 21 september 2023 de procedure voor deze verkoop vast. De opbrengst van de verkoop wordt geraamd op 2.660.000 euro. 

Wanneer een site zoals die van Bpost verkocht wordt aan een bouwpromotor, dan wenst de bouwpromotor vaak om zoveel mogelijk wooneenheden te realiseren. Rendabiliteit blijft uiteraard ook nu belangrijk, maar de gemeente heeft een plan uitgewerkt waar een aantal extra voorwaarden gekoppeld worden aan de ontwikkeling van de site. Aandacht voor kleinere wooneenheden, geen al te grote / hoge bouwvolumes, een duurzame inrichting (maximaal herbruikbare energie, waterbuffering), doorsteken tussen de bouwblokken, een binnentuin, gemeenschappelijke ruimtes, behoud van het oude schoolgebouw, ruimte voor deelwagens en een ondergrondse parking zijn een aantal elementen die moeten bijdragen aan een kwaliteitsvolle ontwikkeling op maat van de buurt. Deze aspecten zijn voorwaarden bij verkoop van de gehele site. De gemeente heeft zich hierbij laten begeleiden door een studiebureau met aandacht voor kwaliteit van de omgeving.

Volgende stappen:

 • Gemeenteraad legt de procedure voor verkoop vast (september 2023).
 • De verkoop wordt in de markt gezet (2023) en kandidaat-kopers kunnen zich aanbieden.
 • De kandidaat-kopers stellen een projectteam voor dat hieraan zal werken.
 • De gemeente selecteert drie tot vijf teams.
 • De projectteams werken elk een ontwerp uit, conform de voorwaarden van de gemeente.
 • Een professionele jury evalueert de ontwerpen en kiest het beste voorstel (ontwerp/bod).
 • Het perceel wordt verkocht aan het winnende ontwerpteam (tweede helft 2024).
 • De ontwikkelaar kan aan de slag.

Masterplan en woonontwikkelingen?

De site Bpost is een van de strategische sites die in het masterplan Oostkamp centrum aangeduid waren. In dat masterplan werden oplossingen gezocht voor een aantal tendensen. Dit op het vlak van duurzaamheid, mobiliteit, klimaatverandering ... Maar ook op het vlak van wonen. Het aantal mensen die alleen wonen zal immers blijven stijgen. Mensen kiezen steeds vaker voor een kleine woning in het centrum, gecombineerd met duurzamere vervoersmiddelen.

Daaruit volgen een aantal uitdagingen voor wonen in centra:

 • Dichter bij elkaar wonen laten samengaan met een kwalitatieve leefomgeving, niet enkel voor de bewoners, maar ook voor de ruimere buurt.
 • Ruimte voorzien voor groen en water om ons te wapenen tegen de klimaatverandering. 
 • Plekjes voorzien voor ontmoeting en ontspanning.
 • Minder (zichtbare) wagens, ten voordele van meer kwalitatieve ruimte.
 • Nieuwe vormen van (samen)wonen mogelijk maken.
 • Zoeken naar mogelijkheden om wonen betaalbaar te houden.

In het masterplan voor centrum Oostkamp onderzocht de gemeente samen met specialisten hoe we dit kunnen realiseren. De gemeente heeft immers slechts een beperkte impact op de woningmarkt. Toch zoekt Oostkamp naar wat wél kan. De eerste stap was een duidelijke visie ontwikkelen. Die moet goed gekend en gecommuniceerd zijn naar projectontwikkelaars. Daarnaast wil de gemeente ook de kansen benutten die zich aandienen én het goeie voorbeeld geven waar mogelijk, zoals nu bij de site Bpost.

Thema's