Boekenpakketten

Inhoud

De bibliotheek doet bijzondere inspanningen om het gebruik van kinder- en jeugdboeken in de kinderopvang en de klaspraktijk aan te moedigen.

Ben je leerkracht of student lerarenopleiding én lid van de bibliotheek? Dan kan je je bibliotheekabonnement laten omzetten naar een multipas, na voorlegging van je lerarenkaart of je studentenkaart lerarenopleiding. Met de multipas kan je per uitleenbeurt tot 50 kinder- of jeugdboeken ontlenen voor een periode van zes weken. Leerkrachten en studenten lerarenopleiding secundair onderwijs kunnen binnen die 50 stuks ook 15 volwassenenmaterialen ontlenen.

Zoals bij een gewone ontlening, moet je de multipas meebrengen en kan je een lijst uitprinten van de ontleende materialen.

Ben je verantwoordelijke van een groot kinderdagverblijf, dan kan je een boekenbox met 50 boeken ter beschikking krijgen. De box wordt jaarlijks terug opgevraagd en vervangen door een nieuwe box. Een bibliotheekpas is niet vereist.

Doe je thuis aan kinderopvang, dan moet je hiervoor lid zijn van de bibliotheek en je abonnement laten omzetten naar een multipas.

Je kan ook boekenpakketten ontlenen (max. 20 boeken) over een bepaald thema, rond een project, of van één auteur. De medewerkers van de jeugdbibliotheek of de verantwoordelijke van een uitleenpost kan dit pakket voor je samenstellen. Vraag dit wel tijdig aan en haal het pakket op de afgesproken datum af aan de uitleenbalie.

Hou er rekening mee dat veel thema's (ziek zijn, de seizoenen, het bos ...) gelijktijdig aangevraagd worden. Indien het boekenaanbod niet voldoende uitgebreid is, worden de beschikbare boeken verdeeld onder de verschillende aanvragers.

Voorwaarden

  • Voor leerkrachten en studenten die de lerarenopleiding volgen
  • Voor de verantwoordelijken van een kinderdagverblijf en onthaalouders

Procedure

Je krijgt je multipas op eenvoudig vertoon van je bibliotheekpas en je lerarenkaart of studentenkaart en na het invullen van een aanvraagformulier.

Wat meebrengen

Je bibliotheekpas.

Kostprijs

Gratis