"Onpasselijk zijn, onwel worden en bewustzijnsverlies op 19 november 2015 i.s.m. OKRA-Ruddervoorde

Verpleegkundige Tommy Sierens (grote weergave) Sfeerfoto in de zaal (grote weergave)

Niettegenstaande het bar slechte weer,   zijn er toch 81 mensen van Ziekenzorg en Okra komen opdagen.  En gelijk hadden ze !

Tommy Sierens, verpleegkundige en werkzaam op de spoedafdeling en intensieve zorgen in het ziekenhuis  van Sijsele heeft ons aangetoond wat de oorzaken kunnen zijn van flauwvallen.   Wanneer deze toestand langer dan twee minuten aanhoudt spreken we van bewusteloosheid.

Bewusteloosheid is veel erger en vraagt een onmiddellijke aanpak.  De redenen kunnen heel divers zijn van een klap op het hoofd tot hartstilstand, een tumor in de hersenen …enz…

De spreker heeft het ook gehad over epilepsie, verstikking door een vreemd voorwerp of voeding, CO-intoxicatie, beroertes,  waaronder hersenbloeding en hersentrombose.

Wat we vooral onthouden uit deze voordracht is het belang van het herkennen van de toestand of situatie en de wijze waarop  we reageren en ingrijpen.    Verwittigen we de 112 ?  Wat kunnen we zelf doen?   Hebben we zicht op de omgeving ? Roepen we om bijkomende hulp ?  Zorgen we voor de veiligheid ?  En nog veel meer vragen…

Het was tijdens de uiteenzetting opvallend stil in de zaal, wat er op wijst dat er aandachtig geluisterd werd.  Het was dan ook een leerrijke namiddag.

Tijdens de pauze konden de mensen genieten van een lekker stuk taart met koffie.

Dank aan alle medewerkers van Ziekenzorg en OKRA die het publiek een fijne namiddag hebben bezorgd.

 

Josée Vandenberghe

Josée (grote weergave)
op 19 november 2015
LCP