Steun aan ARED, kleinschalig project in Kameroen

Lyly Tchuente bezoekt project 'Crédit Revient' (grote weergave)

‘Heeft het zin’, zo vroeg iemand me onlangs, ‘om te investeren in het Zuiden, terwijl we hier geconfronteerd worden met de toenemende vluchtelingenstroom?‘. Hij verwees naar onze betrokkenheid bij ARED, een kleinschalig project voor straatkinderen in Kameroen dat via de 3de Wereld Werkgroep Waardamme-Ruddervoorde en de gemeente Oostkamp jaarlijks een kleine toelage ontvangt. Het antwoord lag, volgens mij, nogal voor de hand: daar waar het goed gaat ontstaat geen vluchtelingenstroom. Het is in het belang van iedereen, voor de mensen in het Zuiden als voor ons, dat er aldaar geïnvesteerd wordt in levenskwaliteit.

De leefsituatie in Kameroen, zeker in steden als Douala en Yaoundé, is voor een groot deel van de bevolking uiterst problematisch. Hun inkomen is minimaal, de nutsvoorzieningen uiterst beperkt en zeer onbetrouwbaar en de misdaad zeer groot. Het gevolg is dat velen op straat leven, van dag tot dag, ten prooi aan ziektes en overgeleverd aan criminaliteit. Vooral kinderen zijn gemakkelijke en weerloze slachtoffers. ARED, Association Pour la Réhabilitation de l’Enfance en Détresse, een kleinschalig initiatief dat vooral op vrijwilligers draait, probeert daaraan te verhelpen door kinderen van straat te halen, hen te stimuleren en (financieel) te ondersteunen om terug naar school te gaan, sociale hulp te bieden aan de gezinnen en nog veel meer. Het lijkt een druppel op een hete plaat, maar vele druppels hebben toch effect…

Sinds enkele jaren startte ARED met een initiatief voor adolescenten die na hun schoolopleiding niet aan werk raakten. Ze boden hen beperkte renteloze leningen aan die konden gebuikt worden om te investeren in een kleine eigen ‘onderneming’. Het ging om een kippenkwekerij, een naaiatelier, een koeriersbedrijfje, enz… Dit initiatief ‘Crédit Revient’ bleek zeer doeltreffend. Inmiddels hebben een aantal van hen hun lening terugbetaald en kunnen nu, als kleine zelfstandige ondernemers,  zélf voor een regulier inkomen zorgen. Tijdens een recent bezoek aan Kameroen (april 2015) bezochten Ricardo Mba en Lyly Tchuente, stichters en nu ambassadeurs van ARED in België en Europa, deze nieuwe initiatieven (foto).

Investeren in initiatieven in het Zuiden heeft dus zeker zin, vooral wanneer men zich realiseert dat veel van deze initiatieven zonder onze steun geen overlevingskans hebben.

 

(Frank Schaffler)

LCP