Bijzonder Comité Sociale Dienst (OCMW)

Bijzonder Comite Sociale Dienst - januari 2019 (grote weergave)

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst telt 8 leden + een voorzitter. De OCMW-raadsleden verkozen Sebastian Vande Ginste als voorzitter voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

De taken van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zijn

  • beslissen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie;
  • bekrachtigen van de beslissingen van de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst komt maandelijks bijeen.

LCP