Rechtspositieregeling voor personeelsleden van OCMW en gemeentebestuur Oostkamp

Datum bekendmaking vrijdag 17 juni 2022
Datum besluit donderdag 16 juni 2022

Naast het arbeidsreglement wordt voor het personeel van een openbaar bestuur ook een rechtspositieregeling (RPR) voorzien. Hierin worden de plaatselijke voorschriften rond de selectie van personeel, de loopbaan, vergoedingen en toelagen... vastgelegd.

In bijlage de meest recente aanpassing aan rechtspositieregeling voor personeelsleden van OCMW en gemeentebestuur Oostkamp zoals vastgesteld door respectievelijke de Gemeenteraad in zitting van 16 juni 2022 (gepubliceerd 17 juni 2022) en de OCMW-raad in zitting van 17 februari 2022 (gepubliceerd 18 februari 2022).

Voor de personeelsleden van AGB-Oostkamp is de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van toepassing.