Rechtspositieregeling voor personeelsleden van OCMW en gemeentebestuur Oostkamp

Datum bekendmaking woensdag 27 september 2023
Datum besluit donderdag 21 september 2023

Naast het arbeidsreglement wordt voor het personeel van een openbaar bestuur ook een rechtspositieregeling (RPR) voorzien. Hierin worden de plaatselijke voorschriften rond de selectie van personeel, de loopbaan, vergoedingen en toelagen... vastgelegd.

In bijlage de meest recente aanpassing aan rechtspositieregeling voor personeelsleden van OCMW en gemeentebestuur Oostkamp zoals vastgesteld door respectievelijke de Gemeenteraad in zitting van 21 september 2023 (gepubliceerd 27 september 2023) en de OCMW-raad in zitting van 21 september 2023 (gepubliceerd 27 september 2023).

Voor de personeelsleden van AGB-Oostkamp is de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van toepassing.