Toelagereglement participatieraden, voor hun initiatieven en aan hun werkgroepen

Datum bekendmaking dinsdag 24 december 2019
Datum besluit donderdag 19 december 2019

De Oostkampse participatieraden, hun initiatieven en hun werkgroepen zijn en blijven een belangrijke partner van de gemeente in het opbouwen en onderhouden van het sociale weefsel. De krachtlijnen van Visie Oostkamp 2030 benadrukken dit extra via de kernbegrippen ‘verbondenheid’, ‘betrokkenheid’ en ‘toegankelijkheid’. Via het geven van een extra financiële stimulans willen we de participatieraden, hun initiatieven en hun werkgroepen dichter betrekken bij de doelstellingen die het bestuur in het meerjarenplan 2020-2025 wenst te realiseren.