Toelagereglement flankerend onderwijsbeleid

Datum bekendmaking maandag 23 december 2019
Datum besluit donderdag 19 december 2019
De Oostkampse scholen zijn en blijven een belangrijke partner van de gemeente in het opbouwen en onderhouden van het sociale weefsel. De krachtlijnen van Visie Oostkamp 2030 benadrukken dit extra via de kernbegrippen ‘verbondenheid’, ‘betrokkenheid’ en ‘toegankelijkheid’. Via het geven van een extra financiële stimulans willen we de scholen dichter betrekken bij de doelstellingen die het bestuur in het meerjarenplan 2020-2025 wenst te realiseren.

Het reglement dat je hier kan downloaden, geldt voor de periode 2020 - 2025.

Voorwaarden

De aanvraag moet:
  • Ten laatste 14 dagen voor de activiteit of ingebruikname aanvragen.
  • In geval een vereniging de aanvraag indient, wordt in de aanvraag de aard van de vereniging opgegeven en moeten er minstens twee bestuursleden ondertekenen. Voor onderwijsinstellingen wordt ondertekend door de directie.
  • Vermelden rekeningnummer van de vereniging of particulier.
  • Een projectbeschrijving omvatten (facultatief voor excursies en demonstraties).
  • Een begroting omvatten van alle kosten voor het project, eventueel een prijsofferte