Omgevingsvergunningen

Via het Inzageloket van de Vlaamse Overheid kan je inzage krijgen in openbare onderzoeken, beslissingen van omgevingsvergunningen

Overzicht bekendmakingen