Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp

Raad van Bestuur AGB-O 2 januari 2019 (grote weergave)

Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp (AGB-O)

Het AGB-O staat in voor het exploiteren van OostCampus en het Veiligheidsgebouw. Het stelt beide gebouwen ter beschikking van de gebruikers: de gemeente, het OCMW, politiezone het Houtsche, Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, het Rode Kruis, de Woonwinkel en de gemeentelijke vzw’s …

De Raad van Bestuur van het AGB-O is samengesteld uit 12 leden, verkozen door de Gemeenteraad.

De leden van de Raad van Bestuur verkozen Sebastian Vande Ginste als voorzitter.

Directiecomité van het AGB-O

De Raad van Bestuur van het AGB-O koos uit haar leden 5 vertegenwoordigers voor het Directiecomité van het AGB-O.

De leden van het Directiecomité verkozen Jan de Keyser als voorzitter.

De Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeenbedrijf Oostkamp vergadert 1 maal per kwartaal en het directiecomité 2 maal per kwartaal.

LCP