Wegenwerken in Hertsbergse- en Lodistraat starten op 17 april

Gepubliceerd op dinsdag 14 mrt 2023 om 10 uur

De rijweg in de Lodistraat en Hertsbergsestraat tussen het Lodikruispunt en de Kampveldstraat is in slechte staat en wordt vernieuwd. 

De gemeente voorziet jaarlijks een budget voor onderhoudswerken aan gemeentewegen. Op die manier werken we gestructureerd en planmatig aan een kwalitatief structureel onderhoud van gemeentewegen. In 2023 zijn de Lodistraat en Hertsbergsestraat tussen het Lodikruispunt en de Kampveldstraat aan de beurt. Dit is meteen ook een volgende stap in een veilig en comfortabel traject tussen Lodikruispunt en de E40.

Werkzone

Aard van de werken

 • Wegnemen van alle beton- en asfaltverharding.
 • Aanleggen van de volledige rijweg in asfalt.
 • Uitvlakken van de verkeersdrempel.

Er wordt niet gewerkt aan:

 • de fietspaden. Die zijn in goede staat.
 • de rioleringen. 20 jaar geleden is een gescheiden rioolstelsel gelegd.
 • de nutsleidingen.
 • Lodikruispunt. Dit is een project van het Agentschap Wegen en Verkeer. 
 • het kruispunt Hertsbergsestraat/Kampveldstraat. Dit is een project samen met de provincie West-Vlaanderen. 

Periode van de werken

 • Start: 17 april
 • Einde: uiterlijk zomerbouwverlof, half juli 2023

Slecht weer en onvoorziene omstandigheden kunnen werk doen vertragen.

Hinder voor het doorgaand gemotoriseerd verkeer 

 • De werfzone is afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Het verkeer tussen Hertsberge en Oostkamp rijdt om via de Proosdijstraat, Kruiskalsijde Ruddervoorde (verkeerslichten), Kortrijksestraat Waardamme naar Oostkamp. 
 • Fietsers kunnen wel door.
 • Komende van Oostkamp blijft de Kampveldstraat en bedrijventerrein Kampveld steeds bereikbaar.

Hinder voor de bussen van De Lijn

Informatie van De Lijn: de bussen volgen de omleiding.

 • Haltes tussen de kerk en het Lodikruispunt worden bediend. De bus rijdt van het centrum naar Lodikruispunt en via Proosdijstraat, Kruiskalsijde en Kortrijksestraat naar Oostkamp. Die bus rijdt tijdelijk niet naar de wijk Nieuwenhove om de omrijtijd in te halen.
 • Haltes tussen Lodikruispunt en het Europaplein worden niet bediend. De reizigers stappen op ofwel in de Lodistraat (Loca Labora) of in centrum Oostkamp.

Tip: abonneer je op de omleidingsinfo van De Lijn via de website van De Lijn

Tijdelijke maatregelen in Breeweg en Papenvijversstraat

Mensen zoeken vaak de kortste weg. Daardoor zouden de Breeweg en de Papenvijversstraat als alternatieve weg gekozen kunnen worden. Die straten zijn daar absoluut niet voor geschikt. Daarom zijn tijdelijke maatregelen nodig. 

Breeweg:

 • Er komt een tijdelijke tractorsluis tussen nummer 41 en 43.
 • Breeweg wordt hierdoor een doodlopende straat. Enkel landbouwverkeer en fietsers kunnen door. 

Papenvijversstraat:

 • De Papenvijversstraat tussen de Waterstraat en de Kampveldstraat wordt tijdelijk een fietsstraat en dus een zone 30. In een fietsstraat mogen auto's fietsers niet inhalen.
 • De snelheid in de Kampveldstraat tussen de Papenvijversstraat en de industriezone: verlaagd naar 50 km/uur.

In een fietsstraat mogen 

Indien nodig, worden de maatregelen bijgestuurd of komen er extra maatregelen.

Werkzone en flankerende maatregelen Breeweg en Papenvijversstraat

Snelheidsregime na de werken

 • In de Lodistraat wordt de zone 50 uitgebreid: max. 50 km/uur tussen Lodikruispunt en omgeving waar drempel nu ligt.
 • In de Hertsbergsestraat komt er een zone 50 tussen nummers 81-99.
  Het wegbeeld zal er optisch versmald worden door markering en groen.
 • De rest van het traject blijft max. 70 km/uur.

Veilig en comfortabel tussen Lodikruispunt en de E40

Dit werk is een onderdeel van het project om de weg tussen Lodi en E40 veilig en comfortabel te maken voor iedereen (weggebruikers en bewoners). 

Veilig en comfortabel tussen Lodikruispunt en E40

 1. Verkeerslichten aan de E40 (uitgevoerd najaar 2019)
  Veiliger voor wie de E40 verlaat. Fietsers komen niet in conflict met (vracht)wagens.
 2. Heraanleg fietspaden en rijweg Hertsbergsestraat tussen E40 en net voorbij de Kampveldstraat
  De provincie West-Vlaanderen werkt hiervoor samen met de gemeente een ontwerpplan uit. Voor de heraanleg van de fietspaden geven de provincie en het Vlaamse gewest financiƫle steun. Streefdatum start werken: 2025.
 3. Heraanleg rijweg tussen Lodikruispunt en Kampveldstraat
 4. Lodikruispunt
  De gemeente is al lang vragende partij om het Lodikruispunt veiliger te maken. Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt momenteel aan een concreet ontwerp. Het kruispunt wordt compacter en overzichtelijker. Oversteken wordt veiliger en fietsers worden zichtbaarder voor het autoverkeer. De timing ligt nog niet vast.

Wil je op de hoogte blijven over deze werken?

Abonneer je op de nieuwsbrief van dit project via deze link.