Wulgenbroekpad: nieuwe trage weg tussen de Wulgenbroeken en de Heidelbergstraat

Gepubliceerd op maandag 1 jul 2024 om 15:27 uur

Vanaf nu kun je langs een nieuw fiets- en wandelpad van de Wulgenbroekstraat naar het Magdalenagoed fietsen en wandelen door de Wulgenbroeken, op het grondgebied van Oostkamp en Brugge. Het is één van de belangrijkste missing links in de Groene Fietsgordel Brugge om vanuit de Assebroekse meersen het bosdomein Tillegem en de Kasteelbossen te bereiken.

Aan de rand van het natuurgebied de Wulgenbroeken, langs de spoorlijn, lag al jaren een hobbelig pad dat gebruikt werd als toegang tot de weilanden en als onderhoudsweg voor de spoorweg. Dat pad is nu vernieuwd en verlengd tot een comfortabel fiets- en wandelpad in een halfverharding van kalksteenslag. Het krijgt de naam “Wulgenbroekpad”. In het najaar creëert  het Agentschap Wegen en Verkeer aan het einde van het pad een veilige oversteek over de Heidelbergstraat.

Het vernieuwde pad is een volgende stap naar een veilige en vlotte fiets- en wandelverbinding van Steenbrugge naar Tillegem – een ontbrekende link in de Groene Fietsgordel Brugge. Dat is een fietspad van 53 km dat de verschillende openruimtegebieden rond Brugge op een veilige manier met elkaar verbindt. Via het landinrichtingsproject Groene Fietsgordel Brugge zijn al heel wat nieuwe fietspaden, die aansluiten op bestaande paden, aangelegd. De verbinding hier in de Wulgenbroeken is één van de laatste die ontbrak.

Wanneer de oversteek over de Heidelberg klaar zal zijn, zal de vernieuwde fietsverbinding ervoor zorgen dat je veilig kan fietsen van Steenbrugge via de Wulgebroeken en het Smisjesbos naar de Stuivenbergstraat. Van daar kun je via het Magdalenapad en de Koning Albert I-laan naar het Tillegembos.

Nieuw uitkijkpunt in de Wulgenbroeken

Er is  ook een nieuw bruggetje gelegd over de Lijsterbeek. Langs het fietspad is gezorgd voor een mooi nieuw plekje. Het is een stopplaats die via een vlonderpad  aansluit op een podium in een weide, waar je een zitbank en een infobord vindt. Het is een uitkijkpunt om even weg te dromen bij de mooie bloemenweiden in de zomer of het overstroomde gebied in de winter.

Verder zijn in de Wulgenbroeken marilandicapopulieren aangeplant en zijn rommelige afsluitingen en schuilhokjes afgebroken. Natuurpunt heeft enkele houtkanten aangeplant. Zo komt het bloemenrijk weidelandschap beter tot zijn recht als één van de mooie groene plekjes rond Brugge.

UItkijkpunt Wilgenbroekpad

Samenwerking

De inrichting van de Wulgenbroeken is een onderdeel een groter dossier waar ook de inrichting van de Assebroekse Meersen en de aanleg van het pad langs het Smisjesbos deel van uitmaken. Hier in de Wulgenbroeken is samengewerkt met heel wat partners. De VLM was bouwheer op het grondgebied van Brugge en Oostkamp. De beide besturen financierden mee de aanleg van het fietspad. De stad Brugge deed ook een bijdrage in de aanleg van het uitkijkplatform. Voor de aanleg van het bruggetje over de Lijsterbeek betaalde de provincie West-Vlaanderen mee in functie van een zwaardere dimensionering, zodat de beek efficiënter beheerd kan worden. De overige 70% wordt betaald met subsidies landinrichting. De totale kostprijs van de werken bedraagt 381.967,64 euro. Met Natuurpunt, de eigenaar van een groot deel van de gronden grenzend aan het fietspad, is  nauw overleg gepleegd over de inrichting en het toekomstig beheer van de Wulgenbroeken. Met Infrabel is een overeenkomst gesloten omdat het pad op een dienstweg van de spoorwegbeheerder ligt.