Wonen

 1. Kan ik straatambassadeur worden?

  Natuurlijk! Stuur een bericht met contactgegevens naar de werkgroep Mensen Spreken Mensen via mensensprekenmensen@oostkamp.be of op het nummer 050 819 906. Zij helpen je graag verder op weg.

  top
 2. Mag ik vuurwerk afsteken?

  Vuurwerk is verboden zonder toelating van de burgemeester.

  Voor het afsteken van vuurwerk door particulieren wordt géén toelating gegeven.

  Enkel professioneel vuurwerk met toezicht van brandweer krijgt toelating.

  top
 3. Mag je op zondag het gras afrijden?

  Volgens het politiereglement mag je gras afrijden elke dag tussen 7 en 22 uur. Dus ook op zondag.

  top
 4. Waar kan ik mijn fiets laten graveren?

  De politie organiseert op regelmatige tijdstippen graveeracties. De data worden gepubliceerd op deze website en in De Kleine Merel.

  De eerste woensdag van de maand kunt u ook terecht in OostCampus (aanmelden aan poort 1)tussen 13 en 15.30 uur .

  Breng uw fiets en uw identiteitskaart mee.

  top
 5. Waar kan ik terecht met algemene meldingen en klachten? 

  In het digitaal loket vind je formulieren waarmee je op een eenvoudige en snelle manier een melding kan doorgeven: http://www.oostkamp.be/meldingen

  • beschadiging van wegen
  • defect openbare verlichting
  • melding over milieu / afval
  • melding over het openbaar groen
  • melding over verkeerssituaties
  • melding over water / riolering
  top
 6. Waar kan ik terecht met vragen over het kadaster en registratiekantoor?

  Dit zijn diensten van de FOD Financiën. Je vindt de contactgegevens op hun website.

  Specifieke vragen over registratie huurcontract? Vind je op website FOD Financiën.

  Specifieke vragen over registratie koop of verkoop? Vind je op website FOD Financiën.

  Specifieke vragen over kadaster? Vind je op website FOD Financiën.

  top
 7. Waar kan ik terecht voor afvalzakken?

  Afvalzakken voor restafval (bruin), PMD (blauw) en tuinafval zijn te koop

  • in het onthaal in OostCampus
  • in de bibliotheek van Ruddervoorde
  • bij verschillende Oostkampse winkeliers

   

  top
 8. Waar kan ik terecht voor een Buzzy Pass?

  Mogelijkheden: 
  In een Lijnwinkel. U kunt het aanvraagformulier vooraf downloaden via http://www.delijn.be/verkooppunten/index.htm.
  Lijnwinkels in onze streek:
  Brugge, Stationsplein nabij NMBS-station
  Brugge, G. Roelandtsplein 15, 8310 Assebroek t 059 56 54 60.

  Per post: de dienst Abonnementen van de Lijn (De Lijn, Dienst Abonnementen, Nieuwpoortsesteenweg 110, 8400 Oostende (t 059 56 52 11). 

  top
 9. Waar kan ik terecht voor het melden van acute wateroverlast?

  • Tijdens de kantooruren: dienst Publieke Ruimte : waterlopen@oostkamp.be
  • Buiten de kantooruren: bel naar de brandweer t 100, t 112 of t 050 84 16 66 (volgens hoogdringendheid) 
  • via het meldingsformulier water/rioleringen in het digitaal loket van deze website
  top
 10. Waar kan ik terecht voor het melden van defecte straatverlichting? 

  Betreft het een straatlamp met een geel etiket en zwarte belettering of met gele letters op de paal waarin 3 of 4 cijfers staan? Dan valt deze straatlamp onder de bevoegdheid van Eandis. U kan defecten melden via www.straatlampen.be of op het gratis nummer 0800 6 35 35. Een defecte straatlamp, waarvan de gegevens op een correcte en volledige manier zijn doorgegeven, wordt binnen de 14 dagen hersteld. Het gaat hier enkel om een defect aan één lamp. 

  Betreft het een straatlamp met een nummer, bestaande uit 5 cijfers, in het zwart geschilderd op de paal? Dan valt deze straatlamp onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. U kan defecten melden op het nummer 09/267 88 88. Het Vlaamse Gewest probeert de defecten gecombineerd te herstellen, waardoor deze herstellingen iets langer op zich kunnen laten wachten. 

  U kunt de melding ook doorgeven via de gemeentelijke diensten, die dan op hun beurt bovenstaande instellingen contacteren.

  Dit kan via:

  • e-formulier 'beschadiging wegen en verlichting' in het digitaal loket van deze website 
  • via de meldingskaart in De Merel. 
  top
 11. Waar kan ik terecht voor het melden van dode dieren op de weg? 

  U kan dit melden bij de dienst Publieke Ruimte

  • mobiliteit@oostkamp.be | tel 050 819 880
  • va formulier 'meldingen overige' in het digitaal loket van deze website
  top
 12. Waar kan ik terecht voor het melden van verstopte rioolputjes? 

  • Tijdens de kantooruren: Publieke Ruimte: tel 050 819 880 | wegen@oostkamp.be, waterlopen@oostkamp.be
  • Buiten de kantooruren: bel naar de brandweer t 100, t 112 of tel 050 841 666 (volgens hoogdringendheid) 
  • via het e-formulier melding water/rioleringen in het digitaal loket van deze website
  top
 13. Waar kan ik terecht voor het melden van wilde katten?

  U kunt hiervoor terecht bij:

  • de lokale politie tel 050 820 800
  • de gemeente - dienst Publieke Ruimte| mobiliteit@oostkamp.be | tel 050 819 880
  • via het meldingsformulier 'melding overige' in het digitaal loket van deze website
  top
 14. Waarom zijn er straatambassadeurs in Oostkamp?

  Mensen helpen mensen.

  De gemeente wil de verbondenheid versterken door samen te werken met straatambassadeurs. De straatambassadeur is het aanspreekpunt voor de buren, de wijkinspecteur of de gemeente.

  Met dit project wil Mensen Spreken Mensen onder andere de vereenzaming van de maatschappij halt toeroepen. De straatambassadeurs zijn inwoners van Oostkamp die zich willen inzetten voor hun straat of wijk.

  Om de contacten tussen de buren onderling en de gemeente/politie zo optimaal mogelijk te laten verlopen kan je als buurtbewoner steeds terecht bij de straatambassadeur, hij/zij is de ideale gesprekspartner voor alle betrokken partijen.

  top
 15. Wanneer mag de afvalzak buiten gezet worden?

  De afvalzakken mogen de avond voordien vanaf 19 uur buiten gezet worden.

  top
 16. Wat bij lawaaihinder?

  Lawaaihinder door dieren:
  Houders van dieren moeten zorgen dat de dieren geen geluiden kunnen veroorzaken die de rust van de bewoners in het gedrang brengen.

  Lawaaihinder door elektronisch versterkte muziek:
  Gebruik van elektronisch versterkte muziek na 22 uur mag enkel als de muziek gedempt is en de buren niet gestoord worden.

  De wijkinspecteur kan een bemiddelende rol spelen.

  top
 17. Wat is het nummer van de Technische dienst? 

  De Technische dienst is een benaming die we niet meer gebruiken.

  Er is het loket Grondgebiedszaken met:

  • dienst Ruimtelijke Ordening: voor alles wat bouwvergunningen e.d. betreft, ruimtelijke planning, … : tel 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be
  • dienst Publieke Ruimte: voor alles wat onderhoud publiek domein betreft (groen, wegen, verkeer, rioleringen, water): tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be.
  • dienst Milieu: voor alles wat met milieu, duurzaamheid, afval, containerpark, ...  te  maken heeft: tel 050 819 860 of milieu@oostkamp.be.
  • dienst Lokale Economie en Landbouw: voor alle vragen van ondernemers en landbouwers: tel 050 819 860 of economie@oostkamp.be of landbouw@oostkamp.be.

  Bij de dienst Technische Ondersteuning kan je terecht voor vragen over gemeentelijke gebouwen: 050 819 800 of gebouwen@oostkamp.be

  top
 18. Wie is Mensen Spreken Mensen; MSM?

  Mensen spreken Mensen is een project van de gemeente en werd opgestart ter gelegenheid van het nieuwe millennium, in 2001.

  Het doel van de werkgroep is de verbondenheid en de communicatie tussen de bewoners te bevorderen en de betrokkenheid van de mensen te verhogen.

  De werkgroep telt momenteel 13 leden en komt 4 maal per jaar samen.

  top
LCP