Algemeen

 1. Hoe kan ik een afspraak maken met de burgemeester?

  U kan dit telefonisch doen (tel 050 819 940), via e-mail (secretariaat@oostkamp.be) of u kan hiervoor langskomen in het AC Beukenpark, dienst Secretariaat.

  top
 2. Hoe kan ik een afspraak maken met de OCMW-voorzitter?

  U kan dit telefonisch doen (tel 050 819 944), via e-mail (secretariaat.ocmw@oostkamp.be) of u kan hiervoor langskomen in het AC Beukenpark, dienst Secretariaat, Kapellestraat 19, Oostkamp.

  top
 3. Hoe kan ik een afspraak maken met een schepen? 

  U kan rechtstreeks met de schepen een afspraak maken, ofwel telefonisch, ofwel per e-mail (hun coördinaten vindt u hier).

  top
 4. Waar kan ik de agenda van de Gemeenteraad inkijken?

  De agenda van de Gemeenteraad kunt u inkijken in het AC Beukenpark (dienst Secretariaat of op www.oostkamp.be/bestuurenbeleid.

  U kunt zich op via de website (actueel/nieuwsbrief) ook inschrijven op de mailinglist, dan krijgt u de agenda per e-mail toegestuurd.

  top
 5. Waar kan ik de agenda van de OCMW-raad inkijken?

  De agenda van de OCMW-raad kunt u inkijken in het AC Beukenpark, dienst Secretariaat en vindt u hier terug.

  top
 6. Waar kan ik terecht met klachten? 

  Elke gebruiker van de Oostkampse dienstverlening heeft recht om een klacht te uiten. Onder klachten wordt het volgende begrepen: ongenoegen over een door de gemeente (al dan niet) verrichte handeling of prestatie, die niet rechtstreeks verband houdt met een beleidsbeslissing.

  Deze procedure is dus enkel van kracht om klachten te behandelen over de uitvoering of werking van de gemeentelijke organisatie. Een vraag om informatie, een melding, een suggestie, beroep, bezwaar, petitie en een beleidsklacht vallen niet onder deze specifieke procedure.

  Door het invullen van dit formulier wordt de klachtenprocedure in gang gezet.

  top
 7. Waar kan ik terecht voor het melden van activiteiten voor De Merel ?

  Verenigingen moeten hun activiteiten voor De Merel melden via het verenigingenloket op de website. Dan worden deze onmiddellijk op hun verenigingenpagina gepbuliceerd en automatisch opgepikt voor publicatie in De Merel.

  Deadline voor ingeven activiteiten voor opname in de volgende Merel: de 10e van de maand vooraf.

  Alleen eenmalige activiteiten of start van een reeks worden opgenomen (dus niet terugkerende activiteiten). De activiteiten moeten ook openstaan voor iedereen (niet beperkt tot leden).

  Heeft u geen login of heeft u vragen hierrond, dan kunt u altijd terecht bij de dienst Communicatie.

  top
 8. Waar vind ik de vacatures voor functies bij de gemeente?

  Deze vindt u op deze website bij Actueel/Vacaturesen via de VDAB en de kranten.

  top
 9. Waar vind ik een perslijst?

  De meest recente perslijst van de gemeente Oostkamp vindt u op deze website bij Actueel/Nieuws.

  top
 10. Waar vind ik het algemeen politiereglement?

  Het reglement vindt u: Hier

  top
 11. Wanneer vergadert de Gemeenteraad?

  De Gemeenteraad vergadert in principe elke derde donderdag van de maand, met uitzondering van juli en augustus.

  top
 12. Wanneer vergadert de OCMW-raad?

  De OCMW-raad vergadert in principe elke derde maandag van de maand.

  top
 13. Wanneer vergadert het College van Burgemeester en Schepenen?

  Het College vergadert in principe wekelijks op maandagnamiddag.

  top
 14. Welke zijn de openingstijden van het administratief centrum OostCampus?

  Algemeen onthaal - snelloket:

  ma. 8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17 uur
  di. 8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17 uur
  woe. 8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 19 uur
  do. 8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17 uur
  vr. 8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17 uur

   

  Loketten:

  ma. 8.30 - 12.30 uur
  di. 8.30 - 12.30 uur
  woe. 8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 19 uur
  do. 8.30 - 12.30 uur
  vr. 8.30 - 12.30 uur
  top
LCP