Oostkamp met blik op Europa

 • wo 6 maart 2024 van 19:30 tot 23 uur

Van 1 januari tot en met 30 juni neemt België het roterend voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie waar. Een ideale gelegenheid om Europa wat dichter te brengen bij onze dagelijkse leefwereld en om te ontdekken wat België kan betekenen op Europees niveau. Vier specialisten werpen hun licht op de actualiteit in Europa, telkens vanuit een andere invalshoek.

Programma

 • Inleiding 'Oostkamp en Europa' door burgemeester Jan de Keyser
 • Plenaire lezing door Matthias De Moor, Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen bij de Europese Unie
 • Themalezingen (vrij te kiezen):
     1. Kim Vanderpoorten - Jeugd, cultuur en media
     2. Giel Boey - Landbouw
     3. Emma Vermunicht - Ondernemen
 • Netwerkmoment met Europese receptie

Met ondersteuning van het Eurocomité en VLEVA, het Vlaams-Europees verbindingsagentschap.  

Plenaire lezing | Matthias De Moor

Heeft het over:

 • De betekenis van het Belgisch voorzitterschap en wat daarrond allemaal gebeurt
 • De manier waarop Vlaanderen de Europese besluitvorming opvolgt en beïnvloedt
 • De actualiteit op basis van enkele Europese dossiers

Over Matthias De Moor:

Matthias De Moor is sinds 2022 de Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen bij de Europese Unie. Ook daarvoor stond zijn professionele loopbaan in het teken van internationale betrekkingen. Vooraleer de Vlaamse stem te verpersoonlijken bij de Permanente Vertegenwoordiging van België, was Matthias De Moor onder meer verantwoordelijk voor het Internationaal Milieubeleid bij de Vlaamse Overheid en actief bij de vertegenwoordiging van België bij de OVSE.

Cultuur – Jeugd – Media | Kim Vanderpoorten  

Prioriteiten tijdens dit voorzitterschap:

Cultuur

 • De digitale transformatie van de Culturele en Creatieve Sectoren.
 • Vlaams en Europees cultureel erfgoed op de EU-agenda houden.
 • Het zichtbaar maken van de Vlaamse culturele identiteit en het promoten van een Europees collectief gedeelde identiteit.

Jeugd

 • Bevordering van de sociale inclusie van jongeren en de uitvoering van de Europese jeugddoelstelling inclusieve samenlevingen
 • Evaluatie van de Europese en internationale beleidsagenda’s inzake kinderen, jeugdzaken en rechten van het kind.
 • Verder helpen ontwikkelen van jeugdwerk binnen Europa met een focus op lokaal jeugdwerk en democratie.

Media

 • Afwerken van de European Media Freedom Act (EMFA), ter versterking van de mediavrijheid.
 • Ondersteunen van influencers en online content creators.
 • De Europese mediasector versterken op het gebied van innovatie en digitalisatie, en bijdragen aan het toekomstige Europese mediabeleid en -programma.

Over Kim Vanderpoorten:

Kim Vanderpoorten (°1979) werkt bij de Vlaamse Overheid als stafmedewerker bij het departement Cultuur, Jeugd en Media. Sinds december 2022 is hij aanspreekpunt voor Cultuur, Sport, Jeugd en Media in het Strategisch Overleg Internationale Aangelegenheden in het kader van het EU Voorzitterschap. In deze verbindende en coördinerende rol bewaakt hij de belangen van het departement CJM en van Sport Vlaanderen en werkt hij vanuit die overkoepelende functie samen met de filières CJM en hun Vlaamse attachés die de concrete inhoud en events van het voorzitterschap voorbereiden en uitvoeren. Van 2020 tot 2022 was hij de Vlaamse COVID-coördinator voor de cultuur- en mediasector. Kim Vanderpoorten is licentiaat in de politieke wetenschappen met de Europese Unie als specialisatie.

Ondernemen - Industrie | Emma Vermunicht  

Prioriteiten tijdens dit voorzitterschap:

 • Wetgevend: afronden Net-Zero Industry Act, waarom is dit belangrijk voor onze industrie?
 • De groene en digitale transformatie van de industrie.
 • Het verminderen van strategische onafhankelijkheden.
 • De bouwstenen leggen richting een gecoördineerd beleidskader voor de Europese industrie.

Over Emma Vermunicht:

Emma Vermunicht is diplomatiek adviseur en sinds oktober 2023 is ze verantwoordelijk voor de coördinatie van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en voor de betreffende Europese en internationale dossiers. Voordien was Emma Vermunicht deel van het team verantwoordelijk voor het Europees Voorzitterschap binnen het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken van de Vlaamse overheid. Ze begon haar carrière in strategie consulting waarbij ze werkte aan projecten voor de Europese Commissie en de Belgische overheid.

Landbouw | Giel Boey  

Heeft het over:

 • Green Deal en Boer tot bordstrategie
 • Gewasbeschermingsmiddelenverordening
 • Nieuw-genomische technieken
 • Natuurherstelwet
 • Gemeenschappelijk landbouwbeleid
 • Uitbreiding van de Europese Unie

Over Giel Boey:

Giel Boey, 31 jaar, is reeds 5 jaar adviseur Internationaal Beleid bij Boerenbond. Hij is ook voormalig voorzitter van Groene Kring, overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en tuinbouwsector.

Locatie

De Valkaart
Albrecht Rodenbachstraat 42 , 8020 Oostkamp

Prijs

 • gratis

Leeftijd

vanaf 18 jaar

Contact

Organisatie

Gemeentebestuur Oostkamp