Toelagen voor jeugdverenigingen: aanvraagformulier 2022

Hoe werkt het? 

Na een geslaagde opstart van het nieuwe toelagesysteem in 2020 zetten we dit graag samen verder de volgende jaren. De uitdaging blijft dat jij met je vereniging participeert aan het gemeentelijke beleid. Je zorgt zo mee voor een samenleving waarin verbondenheid, betrokkenheid en toegankelijkheid centraal staan. En je krijgt er extra subsidies voor!

In een aantal subsidiereglementen (voor verenigingen, straatfeesten, flankerend onderwijsbeleid…) voorzien we dus nog steeds extra middelen voor initiatieven die mee hun schouders zetten onder de Visie Oostkamp2030. Algemene regel is dat er een referentiebedrag bepaald wordt op basis van vaste criteria in de reglementen. 70% van dit referentiebedrag wordt als basistoelage uitbetaald als er geen extra engagement opgenomen wordt. Elke vereniging kan daarbovenop een engagementstoelage bekomen (max. 40% van het referentiebedrag).

Om hiervoor in aanmerking te komen, engageert de vereniging zich op vlak van één of meerdere van de hieronder beschreven criteria. Tegenover elk opgenomen criterium staat 10% engagementstoelage.

Om voor de 10% engagementstoelage in aanmerking te komen, moet de vereniging bij elk gekozen criterium de verplichte actie opnemen én zich engageren voor een tweede actie. Deze tweede actie kan ofwel uit de keuzelijst bij het betreffende criterium komen ofwel een eigen actie zijn die binnen het kader van het criterium past.

De burgemeester licht het principe graag nog eens toe. 

Nuttige links voor de uitvoering van de criteria: 

LCP