Toelage bachelor- of masterproef

Als je als Oostkampse student een bachelor- of masterproef uitwerkt waarbij Oostkamp tot de gevalstudie behoort kan dat nuttige informatie over Oostkamp opleveren waar de gemeente gebruik kan van maken om Oostkamp als gemeente en openbaar bestuur te profileren of om toekomstig beleid uit te werken.

LCP