Verenigingsbadge - toegang recyclagepark

Met een verenigingsbadge kan u afval afkomstig van een Oostkampse vereniging naar het recyclagepark brengen.

Belangrijk: enkel bedrijfsafval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval is toegelaten.

LCP