Aanvraag vrijwilligerswerk in het Zuiden

Vul dit formulier in om je aanvraag voor een toelage vrijwilligerswerk te doen. De mondiale dienst zal je aanvraag dan verder behandelen.

Enkele aandachtspunten:

  • Alle onderstaande vragen moeten in je verslag beantwoord zijn.
  • In het antwoord kan je verwijzen naar documenten als bijlage of een internetadres voor het vervolledigen van de vraag. Dit is vaak een meerwaarde. Vergeet daarnaast niet om de vraag ook op het vragenformulier in te vullen.
  • Als vrijwilliger dien je in het jaar waarin je vrijwilligersreis doorgaat het aanvraagformulier voor de toelage in.
  • De betoelaging per vrijwilliger bedraagt forfaitair 150 euro en wordt slechts één keer per persoon en per jaar toegekend. De toelage wordt betaald op het rekeningnummer van het project waar het vrijwilligerswerk verricht werd. Voor eenzelfde initiatief/project komen maximaal twee aanvragen per jaar in aanmerking.
LCP