Inname openbaar domein | doorlopende vergunning | formulier voor aannemers en nutsmaatschappijen

Een doorlopende vergunning is een toelating om gedurende maximum één kalenderjaar openbaar domein in te nemen voor het uitvoeren van volgende werken:

  • huisaansluitingen
  • wegmarkeringen
  • onderhoud verkeerslichten
  • groenonderhoud
  • opruimen zwerfvuil
  • dringende onvoorziene werken

en wordt enkel gegeven aan:

  • nutsmaatschappijen
  • aannemers die werken uitvoeren in opdracht van nutsmaatschappijen
  • aannemers die in opdracht van de gemeente of het Vlaamse Gewest onderhoudswerkzaamheden uitvoeren
LCP