90 straatambassadeurs werken mee aan warme en betrokken buurten

Gepubliceerd op maandag 30 jan 2023 om 13:25 uur

De Oostkampse straatambassadeurs klinken dit jaar op hun 10-jarig bestaan. Inmiddels zijn er, verspreid over het grondgebied van de gemeente, maar liefst 90 straatambassadeurs actief. De rol van de straatambassadeurs evolueerde sterk doorheen de tijd. Naast het opvangen van praktische vragen gaat er steeds meer aandacht naar het verbinden van buurtbewoners en het verhogen van de betrokkenheid in de buurt. 

In 2013 ontstond vanuit de werkgroep Mensen Spreken Mensen het idee om van start te gaan met de werking van de straatambassadeurs. Na een oproep via sociale media en het gemeentelijke infoblad startte de groep met 20 enthousiaste inwoners, verspreid over alle deelgemeenten. Intussen is het aantal straatambassadeurs gegroeid tot 90, voor iets meer dan 200 straten op Oostkamps grondgebied.   

Van praktische vragen tot buurtversterking

De rol van de Oostkampse straatambassadeurs is op 10 jaar sterk geëvolueerd. Tijdens de beginjaren was de straatambassadeur vooral het aanspreekpunt voor praktische vragen over bijvoorbeeld sneeuwruimen, de toestand van de voetpaden of het organiseren van straatfeesten. Sinds de corona-pandemie speelt de straatambassadeur ook een steeds grotere rol bij het creëren van een warme buurt. De Oostkampse straatambassadeurs zijn zo niet alleen  een schakel tussen de buren, de wijkinspecteur en de gemeentelijke diensten, maar steeds vaker ook de schakel tussen de buren onderling. Verbondenheid, betrokkenheid en een buurt waar buurtbewoners, over verschillende generaties en culturen heen, elkaar ontmoeten en helpen is het doel.  

Voor elke straat een ambassadeur

De droom blijft om voor elke straat minstens 1 geëngageerde straatambassadeur te vinden. Zeker bij lange straten zoals de Kortrijksestraat, Legeweg en Sijslostraat is dat vaak een uitdaging. Daar is de afbakening van een gebied moelijker en kennen buren elkaar vaak minder goed, bijvoorbeeld omdat de huizen er verder uiteen staan. Net op deze plaatsen kan een straatambassadeur op vlak van verbinding een meerwaarde betekenen.

Wil jij straatambassadeur worden?

Wij vinden dat iedere straat een straatambassadeur verdient. Dus is het onze droom om voor elke straat een straatambassadeur te vinden? Help jij onze droom waarmaken? Bekijk de info om straatambassadeur te worden. 

Eveline Broucke is sinds september 2022 straatambassadeur van de Hazelbeekstraat:

“Je staat er als straatambassadeur niet alleen voor. De gemeente ondersteunt je bij vragen en helpt je op weg. Ook onder de straatambassadeurs onderling is er een goede en leuke samenwerking. We delen regelmatig tips en tricks over hoe je een probleem in je buurt kan aanpakken en oplossen.”

Weet jij wie jouw straatambassadeur is? Hier vind je de lijst met alle straatambassadeurs terug.