3 jaar digitaal loket Burgerzaken: steeds geopend, altijd geholpen

Gepubliceerd op woensdag 17 mei 2023 om 11:11 uur

Attesten en akten van Burgerzaken opvragen kan in Oostkamp sinds 15 mei 2020 ook van thuis uit, via het digitaal loket Burgerzaken. Na veilig aanmelden ontvangt de burger zo het gevraagde document vaak meteen in de mailbox. Het gebruik van dit digitaal loket neemt jaar na jaar toe. Het is een vaste waarde geworden in de (digitale) dienstverlening van Oostkamp. Na 3 jaar staat de teller op 11.000 aanvragen.

Op het digitaal loket heeft de gemeente het aanbod van digitale formulieren regelmatig uitgebreid. Heel wat van deze digitale producten zijn gelinkt aan de dienst Burgerzaken. Sinds mei 2020 kunnen vele van deze aanvragen volledig digitaal worden afgehandeld. Wanneer een inwoner zich veilig aanmeldt, bijvoorbeeld met eID of met itsme, krijgt die bovendien in veel gevallen het gevraagde document meteen in de mailbox.

Waarvoor kan je het digitaal loket Burgerzaken gebruiken?

  1. een aangifte doen, bijvoorbeeld van een adreswijziging en of van orgaandonatie;
  2. de codes van jouw elektronische identiteitskaart of de Kids-ID van jouw kinderen opnieuw laten afdrukken wanneer je de pincode niet meer weet en de pukcode verloren bent;
  3. attesten, uittreksels en afschriften van documenten opvragen voor jezelf en in bepaalde gevallen ook voor iemand anders.

Het gebruik van het digitaal loket Burgerzaken gaat jaar na jaar in stijgende lijn. Waar het digitaal loket in het eerste jaar goed was voor 2.715 aanvragen, steeg dat aantal in het tweede jaar naar 3.753 aanvragen en klokken we af op 4.529 aanvragen in het derde jaar. Gespreid over de 3 jaar werden net geen 11.000 aanvragen via het digitaal loket Burgerzaken behandeld. Ruim de helft van de aanvragen werd meteen, zonder tussenkomst van een medewerker, afgehandeld.

De top 3 van meest gevraagde producten is 3 jaar op rij hetzelfde gebleven.

We blijven sinds de opstart in 2020 verdere ontwikkelingen op de voet volgen en breiden het aanbod uit wanneer er zich nieuwe mogelijkheden voordoen. Het aanvragen van een herafdruk van de pin/pukcode van de eID of Kids-ID kon bijvoorbeeld niet vanaf het prille begin, maar werd na de introductie in oktober 2021 snel door de Oostkampse bevolking omarmd, onder meer door het stijgend gebruik van online overheidstoepassingen zoals tax-on-web.

Minder digitaal? Ook wie zich niet veilig kan of wil aanmelden kan het digitaal loket gebruiken. Zij ontvangen het gevraagde document dan na een tussenkomst van een medewerker in de mailbox. Wie het document liever op papier ontvangt, kan dit ook in het aanvraagproces aangeven. Wie hulp of ondersteuning nodig heeft voor zijn aanvraag of wie de aanvraag liever niet online doet, kan altijd in het Onthaal in OostCampus terecht. Kortom: maximaal digitaal, maar met aandacht voor iedereen.

Maak de klik naar het digitaal loket