Digiscans helpt gezinnen al 1 jaar bij digitaal verbruik

Gepubliceerd op vrijdag 7 jun 2024 om 09:16 uur

Het project Digiscan viert zijn eerste verjaardag. Tijdens een Digiscan wordt het digitaal verbruikspatroon van gezin in kaart gebracht. Daarna krijgen bewoners advies op maat, om te besparen of hun e-vaardigheden te versterken. De referentieregio van het Digiscanproject ‘digiscande’ in één jaar tijd bijna 250 gezinnen met de hulp Welzijnsvereniging WOK en Werkkracht 10 met OCMW Brugge als promotor.

In mei 2023 werden voor het eerst digiscanners op pad gestuurd in het arrondissement Brugge, na ruim een halfjaar voorbereiding. De doelgroep is breed, maar er wordt gefocust / prioriteit gegeven aan cliënteel van de sociale dienst. Maatschappelijk werkers en digihelpers detecteren de noden en zorgen er voor dat de digiscanners langs kunnen gaan bij de gezinnen thuis.

Wat is een digiscan?

Wanneer digiscanners ter plaatse komen, doet men een eerste basisscan. Daarbij wordt alles in kaart gebracht: welke providers, welke abonnementen, welke toestellen zijn er aanwezig, etc. Men zorgt voor een rapport met aanbevelingen en communiceert dit ook met de maatschappelijk werker.

Vervolgens is het aan de cliënt om, eventueel samen met de maatschappelijk werker, de suggesties al dan niet te volgen. Er is nog een opvolgscan om na te gaan of de cliënt de nodige zaken al heeft kunnen aanpassen, of er nog vragen of opmerkingen zijn, etc.  

Resultaten

Tussen mei 2023 en mei 2024 kregen al bijna 250 gezinnen in regio Brugge een Digiscan. Er zijn in Oostkamp in 2023 14 basisscans en 14 opvolgscans uitgevoerd. Dat is, met uitzondering van Brugge, het meeste in de referentieregio Brugge. 

In 2024 zijn er in Oostkamp (tot en met 8 mei) al 11 basisscans en 11 opvolgscans uitgevoerd, dat is opnieuw het meeste m.u.v. Brugge het meest in de regio.

Dankzij digiscan werden bijvoorbeeld volgende stappen gezet bij de gezinnen:

  • Er werd een bankapp geïnstalleerd en er werd aangeleerd hoe je ermee werkt. Daardoor werd het niet meer nodig om wekelijks in te bellen om de stand van de rekening op te vragen.
  • Anderen werden dan weer toegeleid naar de digipunten en lokale cursussen die via digibanken werden opgezet.
  • Er werd gekeken voor een aansluiting en installatie van een provider op een thuisadres zonder extra kosten. Daarbij werd ook ontdekt dat er nog een lopend abonnement was bij een andere provider.
  • Er werd geholpen bij het aanvragen van uitleentoestellen.